Less waste, More life

Hướng dẫn mua hàng

1. Duyệt Sản Phẩm:

Duyệt qua các danh mục sản phẩm hoặc sử dụng chức năng tìm kiếm để tìm sản phẩm bạn quan tâm. Nhấp vào sản phẩm để xem thông tin chi tiết, hình ảnh, và giá cả.

2. Thêm Sản Phẩm Vào Giỏ Hàng:

Khi bạn đã chọn được sản phẩm mong muốn, nhấp vào nút “Thêm vào giỏ hàng”. Bạn có thể tiếp tục mua sắm hoặc chọn “Thanh toán” để tiếp tục quy trình mua hàng.

3. Kiểm Tra Giỏ Hàng:

Trong giỏ hàng, kiểm tra lại số lượng và sản phẩm. Bạn có thể điều chỉnh số lượng hoặc xóa sản phẩm không cần thiết. Nhấp “Cập nhật giỏ hàng” để lưu lại thay đổi.

4. Tiến Hành Thanh Toán:

Nhấp vào nút “Thanh toán” để bắt đầu quy trình thanh toán. Điền đầy đủ thông tin liên quan đến địa chỉ và phương thức thanh toán. Kiểm tra kỹ trước khi nhấp “Đặt hàng”.

5. Xác Nhận Đơn Hàng:

Sau khi xác nhận thanh toán, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận đơn hàng cùng với mã đơn hàng. Lưu giữ mã này để theo dõi trạng thái đơn hàng của bạn.